Home

“Khuda ki mojoodgi ko samajhna ek gahra shakhsi aur falsafi sawaal hai jo hazaron baras se insaniyat ne ghor kiya hai. Khuda ki mojoodgi ke ird gird mukhtalif nazriyat aur falsafi dala’il mojood hain, har ek ki apni complexity aur tafseelat hoti hain. Yahan, mein Khuda ki mojoodgi ke sath mutalliq kuch ahem khayalat aur dala’il ka mukhtasar jaiza farahem karta hoon.
 
**Tawheediyyat:** Tawheediyyat yeh hai ke Khuda ya Khudaon ki mojoodgi par imaan rakha jaye. Bohat si deeni rawayat, jese ke Aisayat, Islam, Yahoodiyat, Hinduism, aur digar, Tawheediyyat par mabni hain. Tawheediyyat par yaqeen rakhtay log yeh mua’qid hote hain ke Khuda wajib al-wujood mojood hai jo kayanat ko peda karta hai aur is par hukumat karta hai. Woh aam tor par deeni matan, zati tajurbaat, aur falsafe ko istidlal ke tor par pesh karte hain ke Khuda ki mojoodgi ka aitqaad hai.
 
**Ilhaadiyyat:** Ilhaadiyyat Khuda ya Khudaon ke hone par yaqeen ka adam hai. Ilhaadiyyat yeh dawai karte hain ke Khuda ki mojoodgi ke liye koi husn asbaat ya aqli daleel nahi hai, aur yeh wujood hone wale aise mojood ka yaqeen nahi rakhte. Kuch ilhaadiyyat gumaan karte hain ke sharaarat ka masla, deeni matan mein naqs, ya tajurbaat ki kami ki bina par Khuda ke tasawwur ke khilaf hujjat bhi pesh kar sakte hain.
 
**La Ilmiyyat:** La Ilmiyyat yeh raye hai ke Khuda ki mojoodgi maloom ya jawabi hai. La Ilmiyyat walay log nahi tasdeeq karte ya nahi inkar karte ke Khuda hai, kyun ke unhe lagta hai ke is sawaal ka jawab insani ilm aur samajh ke hudood se bahir hai. La Ilmiyyat insani shakhsiyat aur mantikiyat ki peshidgiyon ka iqrar karti hai jab baat metafizikal sawaalat ki hoti hai.
 
**Falsafi Hujjat:** Khuda ki mojoodgi ko support dene ke liye mukhtalif falsafi hujjat pesh ki gayi hain. In mein shamil hain:
   – **Ilmi Hujjat:** Yeh hujjat yeh kehti hai ke kayanat ki mojoodgi ka wujood wajib al-wujood sabab ya khaliq (ya’ni, Khuda) ko zaroori banata hai.
   – **Takhleeti Hujjat:** Jise takhleet se bhi jana jata hai, yeh dawai karte hain ke kayanat mein dekhi jane wali tarteeb, paichidgi, aur maqsad yeh mashwara karte hai ke aik zehanatmand designer, ya’ni, Khuda ka wujood hai.
   – **Wujoodi Hujjat:** Yeh hujjat Khuda ke wujood ko Khud Khuda ke tasawwur ke zariye sabit karne ki koshish karti hai. Dosray alfaz mein, Khuda ke tasawwur ka hi Khud wujood hota hai.
   – **Akhlaqi Hujjat:** Baaz falsafe karnay walay yeh dawai karte hain ke mojood hone wale khaas akhlaqi qeemat aur faraiz ka wujood aik akhlaqi qanoon saaz (ya’ni, Khuda) ki mojoodgi ki taraf ishara karta hai.
 
**Zati Tajurba:** Bohat se afrad dawai karte hain ke unhone khud, Khuda ki mojoodgi ke saboot paye hain. Yeh tajurbat hatmiyat, intehai, ya apne aap se baray cheez se juda hone ka jazbah shamil karte hain.
 
Aakhir kar, Khuda ki mojoodgi aik pachaida aur mutadad pe
 
hluon wala sawaal hai jo aik ki duniyawi nazariya, shakhsi tajurbaat, saqafati pas-manzer, aur falsafi drishtikon ke tasur mein hota hai. Mukhtalif log in haqaiq par mabni mukhtalif natijon par pahunch sakte hain, aur Khuda ki mojoodgi ke hone ya na hone par charcha jari rahegi jab tak insaan mojoodgi ki fitrat aur kayanat ki raaziyat par gehrai se ghor kare.”

©2023 – All Rights Reserved Author of the Books: Sheikh Touqeer Ansari | Design and Manage by Hassan Raza | Book Cover Designed by Asad Aslam

Scroll to Top