Home

Taruf: Namaz that comes from the land of Azan (Azan) Allah ki Wahidiyat (Tawheed) that comes from the land of the Tariqa hai, saying “Allahu Akbar” aur “Ash-hadu the ilaha illa Allah” (Main gawahi deta hoon ke koi maabood nahi siwaye Allah ke) ka baar baar ka elan shamil hai. Ye maqala in elanon ki ilmi aur roohani ahmiyat par roshni daalta hai, musalmanon ke rozana ke namazon mein, nojawanon, waliden, asaatiza, malaahidon, aur agnostics ke liye bhi danai pesh karta hai.

 

  1. Ilmi Samajh:

Azan ki musalsal takraar hafiza ko taqwiyat karne aur momineen ke zehan mein tawheed ki ahmiyat ko mazbooti se dohrane ke liye ek yaadgar aala ka kaam karti hai. Ye takraar musalmanon ko din bhar Allah ki wahidiyat ka mustaqil shaoor rakhne mein madad karti hai.

Azan mein Tawheed ki musalsal tilawat momineen kehnon mein Islam ke is bunyadi usool ko mazbooti se dohrati hai.

 

  1. Roohani Tanqeed:

“Ash-hadu the la ilaha illa Allah” ka elan Allah ki mukammal wahidiyat mein imaan ki tasdeeq karta hai, kisi bhi shirk or is ki kisi bhi soorat ko rad karte hue. Yelan musalmanon ko Tawheed ki taraf unka azm dikhane ka zariya banata hai, unhe Rabb se mazeed ta’alluqat ki taraf rehnumai karta hai.

Azan aur is baad namazon ke zariye, musalmano ko apni zindagi ke har pehlu ke liye Allah by Munhasir hone ka yaqeen dilaaya jata hai, unki jismani bhalai se le kar unki roohani rehnumai tak. Yes iqrar tawadu aur shukar guzari ko barhata hai, unke dil mein Tawheed ki ahmiyat ko mazboot karta hai.

 

  1. Atheists and Agnostics like this:

Atheists have agnostics like this, Azan ki musalsal takraar aur is ke Tawheed from our ajeeb ya fazool mehsoos ho sakta hai. Like, it is tarah ke amal ki nafsiyati aur roohani faiday ko samajhna, in amal ki gehrayi mein musalmanon ke aqeeday aur devotion ki samajh pesh kar sakti hai.

Tawheed ke tasawwur by ghor karke, theists and agnostics ko kuch ta’alluqat bhi mil Sakte hain ek buland quwwat ya aalmi qudrat ko tasleem karne mein. I don’t know what to do with my family, I’m sorry, I don’t know what to do, I don’t know what to do, I don’t know what to do, my family is happy

Ikhtitam: Namaz that comes from the land of Azan (Azan) Allah knows best (Tawheed) that taqatwar yaad from the land of Zariya comes to me. Ilmi my roohani tanqeed ke zariye.

©2023 – All Rights Reserved Author of the Books: Sheikh Touqeer Ansari | Design and Manage by Hassan Raza | Book Cover Designed by Asad Aslam

Scroll to Top