Home

Touqeer Ansari ke tajaweezat mein: “The Ahmadiyya Mission and Others: Islam ke Dushman Ya Mushkil? Jadeed Daur Mein Ghalat Nabiyo ka Tashweeq,” Touqeer Ansari jadeed Islam mein Mazhabi Shanaakht aur Nubuwwat ki tabeer ke gird gehrayi se gireh mein dakhil hote hain.
Ek duniya jise mukhtalif rohani tehreekon aur charismatik rehnuma hain, Ahmadiyya Muslim Community khud ko ek tez mubahise ke chauraah mein paata hai: kya woh Islam ke dushman hain, ya phir unhe ghalat nabiyo ke phelao ne ek gehri mushkil ka samna karne par majboor kiya hai?
Dhang se shodh aur murattab tafseelat ke saath, Touqeer Ansari mazhabi tasheh aur nazriyati ikhtilaafat ke paicheedgiyon se guzar kar chalta hai. Ye kitaab parhne walon ko moqa deti hai ke woh gehre malumat ka saamna karen aur asal, orthodoxy, aur imaan ki bunyad par ahem sawalon ka jawab dhoonden.
Tareekhi hawalat aur moa’shari muqablayat ka istemal karke, Touqeer Ansari ye janne ka pura taur par ekhtiyaar karta hai ke Ahmadiyya Mission aur dusre islam mein dabe hue groups apni shanakht ko kis tarah se nabiyo ki ghalat fehmiyon aur riddat ke ilzamat ke bawajood hal karte hain. Zindagi bhari tasveerat aur danayi tabeer ke zariye, parhne walon ko apne apne aqeedon aur ta’assubat ko tajziya karnay ke liye dawat di jati hai.
Iski bunyad par, “The Ahmadiyya Mission and Others” samajh, aur hamdardi ke liye ek dawat hai. Isse parhne walon ko tafriq se bahr nikalne aur jadeed dini mubahis mein hissa lene ke liye dawat di ja rahi hai.
Jazbati aur soch-faida, yeh kitaab mustanid, mutakallimeen, aur un logon ke liye zaroori hai jo jadeed daur mein diniyat, siyasat, aur samaj ki mabainat mein dilchaspi rakhte hain.”

©2023 – All Rights Reserved Author of the Books: Sheikh Touqeer Ansari | Design and Manage by Hassan Raza | Book Cover Designed by Asad Aslam

Scroll to Top