Home

Ikhlaqiyat Taqwa ka bunyadi pehlu hai, jo mominein ko unke amal aur muaamalat mein ahlaki asool aur fazail ko qaim rakhne ke liye rehnumai karta hai. Yahan Taqwa kaise hamayat karti hai ke nek raste par chalne mein ahlaki qadriyaton ka paaband hona chahiye, iska tafseeli samajh di gayi hai:
1. Sachai: Taqwa logon ko yeh mutahrik karta hai ke woh apni baaton aur amalon mein sachai aur ikhlas se kaam karen. Momin Allah ke hukm ko yaad rakhte hain ke har surat mein sachai bolna aur jhoot se bachna chahiye, chahe yeh unki shakhsiyat, karobar ki muamalat ya doosron ke saath muaamalat mein ho.
2. Sadaqat: Taqwa mein ikhlas aur nek amal karne ka jazba hota hai, jo mominein ko sadaqat aur ahlaki qadriyat ko nibhana ke liye himmat deta hai, chahe mushkilat ya fitnon ka samna karna pade. Musalmano ko yeh samajhaya jata hai ke woh apne waade ko pura karen, apne azam ko poora karen aur apne asoolon par qayam rahen, jante hain ke Allah unke amal aur iradon ko dekhta hai.
3. Reham o Shafqat: Taqwa mein reham, shafqat aur doosron ke prati meherban hone ka hosla badhaya jata hai, chahe unki zaat ya halat jo bhi ho. Mominon ko yeh samajhaya jata hai ke woh faqeer aur muhtaaj logon ke liye meherban, kamzor logon ka khayal rakhne aur pareshan halat mein logon ki madad karne ke liye tayyar rahen, jo ke Allah ki rehmat aur shafqat ka izhar hai.
4. Insaf: Taqwa insaaf aur barabari ke asoolon ko har muaamalat mein paish karta hai. Musalmanon ko yeh talab kiya jata hai ke woh apne shakhsiyat, qanooni amal mein aur samaji mamlat mein insaf ko barqarar rakhen, yeh yaqin bana kar ke woh doosron ko barabari, izzat aur martabat ke saath treat karen, chaahe unki qoumiat, mazhab ya maqamiyat mein farq ho.
5. Tawadu: Taqwa mein tawadu aur haisiyat hoti hai, jo logon ko Allah par tawakkul aur unke samne jawabdehi ka ehsas karata hai. Mominon ko yeh samjhayaa jata hai ke woh ghuroor aur apne aap ko behtareen samajhne se bachen, balke tawadu aur shukar guzari ka jazba rakhain, jante hain ke asal kamyabi Allah ke hukm ki itaat aur uske iradon ke mutabiq hai.
6. Maafi: Taqwa maafi aur sulah ka hukm deta hai, mominein ko yeh kehkar ke woh unko maaf karen jo unpar zulm karte hain aur apne khud ke ghaltiyon ke liye maafi talab karen. Musalmano ko yeh yaad dilaya jata hai ke Allah ki bepanah rehmat aur maafi ki misal, inhe dosray logon ke saath meherban aur maaf karne par amada karta hai, jisse unko bhi apne muaamalat mein doosron ke saath rahem aur maafi ka izhar karna chahiye.
Kul milake, Taqwa ek rehnuma usool hai jo mominein ko unke zindagi ke har pehlu mein sachai, sadaqat, meherbanai aur insaf jaise ahlaki qadriyat qaim karne ke liye mzboot banaata hai. In asoolon ki pabandi ke zariye, Musalman apni ahlaki zimmedariyan puri karte hain aur nek shakhsiyat ko paida karte hain jo unke Allah aur uske irshadat ke liye mazboot commitment ko darust karte hain.

©2023 – All Rights Reserved Author of the Books: Sheikh Touqeer Ansari | Design and Manage by Hassan Raza | Book Cover Designed by Asad Aslam

Scroll to Top