Home

Chaliye Ayat al-Kursi ka tarjuma tafseelan samajhte hain aur iske har sifat ko samajhne ki koshish karte hain:
1. **”Allah! There is no deity except Him”:**
   – Ye Allah ki wahdaniyat (Tawheed) ko tasdeeq karta hai, is par zor dete hue ke wo sirf haqiqi Khuda hai jo ibadat ke laiq hai.
   – Isse kisi aur mabood ya ilah ke hone ko inkaar kiya jata hai, jor diya jata hai uski absolute hakmiyat aur wahdaniyat par.
2. **”the Ever-Living, the Sustainer of existence”:**
   – Allah ko Al-Hayy (the Ever-Living) kaha gaya hai, jis se uski hamesha ki zindagi aur taqat ka izhar hai.
   – Wo Al-Qayyum (the Sustainer of existence) hai, iska matlub hai ke wo har cheez ka paalan-poshan karne wala hai, uske mojoodgi ko barqarar rakhne wala hai.
3. **”Neither drowsiness overtakes Him nor sleep”:**
   – Ye sifat Allah ko insani hadood se ooper batati hai, jese ke thakan, neend ya susti.
   – Insano ki tarah, Allah ko araam ya neend ki zarurat nahi hai, usko koi kamzori ya thakan nahi hoti.
4. **”To Him belongs whatever is in the heavens and whatever is on the earth”:**
   – Ye batati hai ke Allah hi mutlaq malik aur hakim hai, jo asmanon aur zameen mein kuch bhi hai, uspar hukumat hai.
   – Isse uski buland hukumat aur pooray brahmand par apna kaamil control aur kudrat dikhata hai.
5. **”Who is it that can intercede with Him except by His permission?”:**
   – Ye sawaal karta hai ke kya koi Allah ke ijazat ke baghair shafa’at kar sakta hai?
   – Shafa’at (intercession) Allah ki razamandi ke mutabiq hai, jisse uski ungunaiyat aur adalat ko izhar karta hai.
6. **”He knows what is before them and what will be after them”:**
   – Allah k ilm-e-ghaib ko yahan zor diya gaya hai, jisse ye pta chlta hai k uski maalumat hai maazi, haal aur mustaqbil ki.
   – Uske paas her cheez ki mukammal maalumat hai, jisme maazi mein jo hua, haal mein jo ho raha hai, aur mustaqbil mein jo hoga, sab shamil hai.
7. **”His Kursi extends over the heavens and the earth”:**
   – Kursi isay batata hai jise hum footstool ya Allah ki hukumat ka badaai hai, jo asmanon aur zameen ko ghera hua hai.
   – Isse ye samajh aata hai ke Allah ki hukumat, taqat aur sovereignty poora brahmand se milti hai, jo uski beinteha control aur hukumat ko darust karti hai.
8. **”And their preservation tires Him not”:**
   – Brahmand aur zameen ki beinteha badiyat aur complexity ke bawajood, Allah inko paalan-poshan karne mein koi thakawat ya mehnat mehsoos nahi krta.
   – Isse ye pata chalta hai ke uski puri qudrat aur quwwat hai ke wo brahmand ko aasaani se barqarar rakh sake.
9. **”And He is the Most High, the Most Great”:**
   – Ye ayat isse mukml hoti hai ke Allah sab se uncha aur sab se azmat wala hai.
   – Wo sab kuch se buland hai apni shan, qudrat aur jalaal mein, aur uski shaan aur azmat mein koi usse mushabahat nahi hai.
Har sifat jo Ayat al-Kursi mein milti hai, wo Allah ki fitrat aur sifat ki gehrayi mein hamain roshni daalti hai, Tawheed (Allah ki wahdaniyat) ke bunyadi aqeedon ko mazboot karti hai, aur momineen ke liye sochne aur ghor o fikr ka zariya banati hai.

©2023 – All Rights Reserved Author of the Books: Sheikh Touqeer Ansari | Design and Manage by Hassan Raza | Book Cover Designed by Asad Aslam

Scroll to Top